radonvek

Ny lovgivning vedrørende Radon på danske arbejdspladser

Regeringen har ved bekendtgørelse af 2. februar 2018 fastlagt, at den maksimale grænse for Radon på danske arbejdspladser ikke må overstige 100 Bq/m3.
Er din arbejdsplads blevet målt?
Læs om bekendtgørelsen ved at klikke på bogen – særligt interessant er kapitel 13

Radon er mere sundhedsskadeligt end før antaget

Der dør flere af Radon end i trafikken årligt

Radon er den absolutte væsentligste årsag til lungekræft iblandt ikke-rygere¹.

Omkring 21.000 mennesker dør fra radon relateret lungekræft, hvert i år i USA alene².

Grundet radon’s svingende natur, er både langtids- og kortsigtet monitorering nødvendigt. Hvis du opdager forøgede niveauer hjemme hos dig, bør du omgående tage kontakt til personer der har forstand på radon.

 

kilde:

1  American Cancer Society

2  US Environmental Protection Agency

Eliminér uvisheden

Få undersøgt radonniveauerne i bolig og på arbejdsplads, så de kan reduceres til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sundhedsstyrelsen har sat en øvre grænseværdi for indeklimaets radonniveau på 100 Bq/m3. Det vil sige at alle niveauer over 100 Bq/m3 bør sænkes, for dit helbreds skyld. Radonniveauerne måles i Becquerel. Er indholdet af radon fx målt til 10 Bq/m3, udsendes der radioaktiv stråling fra 10 radonatomer i hver kubikmeter luft hvert sekund.

Få målt og sikret dig og din familie

Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Radon kan ikke ses, lugtes eller smages og fremkalder ikke bivirkninger, man kan føle med det samme. Alligevel berører radon mange danskere. Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

Radon måles nemt og præcist

Simple tiltag sænker indholdet af radon

Happy-Family-Blue-Sky-1280x1000

Radon kort

På dette kort kan du hvor slemt det generelt står til i dit område

 • Risiko klasse 0
  mindre end 0,3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere.
 • Risiko klasse 1
  0.3-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere.
 • Risiko klasse 2
  1-3% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere.
 • Risiko klasse 3
  3-10% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere.
 • Risiko klasse 4
  mere end 10%, og helt op til 30% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere.

Hvem har ansvaret?

Du bor til leje

• Udlejer har pligt til at sikre, at radonniveauet er tilstrækkeligt lavt i luften indendørs.

• Overholder din udlejer ikke reglerne, kan kommunen påbyde udlejeren at forbedre indeklimaet.

På din arbejdsplads

• Din arbejdsgiver har ansvaret for, at radonniveauet er sundhedsmæssigt tilfredsstillende.

• Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at der ikke er for meget radon i luften indendørs.