Problemer

Over

40%

Af nybyggerier


– har fugtskader allerede ved afslutningen af byggeriet.

Kilde: danske boligmedier

Mindst

75%

Af ældre huse


– har skader på grund af fugt. Det kan være grundopstigende fugt, kondensfugt eller andre fugtproblemer.

Kilde: danske boligmedier

Fugtproblemer

Sundhedsfare med fugtigt miljø og skimmel har vist sig at være et større problem end tidligere antaget.

Giftige svampesporer kan forårsage allergiske symptomer og fugtigt miljø kan forårsage problemer med slimhinder, svie i øjnene, tilstoppet næse, ondt i halsen med mere. Alvorlige lidelser med hovedpine, døsighed, koncentrasionsbesvær, hukommelsestab og dårlig almen tilstand kan også være pga. fugtproblemer i huset ifølge nylige observationer.

Et råt og fugtigt hus giver også højere energiomkostninger – fugtig luft kræver mere varme end tør luft.

Den opstigende fugt fra jorden findes i de fleste murværk og sokkelkonstruktioner og forekommer når fugten i jorden og bygningen forsøger at skabe ligevægt. Dette fænomen opstår i flere former i naturen. Temperatur – varme spredes fra varm til kold. Elektricitet/positiv ladning strømmer til det negative. Vand/fugt invaderer tørre overflader.

Ved hjælp af kapillærkraften arbejder fugtigheden sig op fra jorden og gennem porrerne i sokkelkonstruktionen og tager skadelige salte med sig. Fugtindholdet i konstruktionen varierer stadig og denne vekslende fugtighed og tørhed får væggene til at ekspandere og trække sig sammen. En proces som nedbryder både murværk, gips og maling. Store mængder fugtighed som afdunster på væggene viser sig som en overflade af saltrester. Andre tegn er dårlig lugt, afskallet maling og i værste tilfælde mugpletter.

Mange ejendomme har utilstrækkelig drænering og fugtspærre. At få bugt med opstigende fugt fra grunden forbindes med omfattende og dyre indgreb på grund og hus. Aqua Dry elektroosmosemetoden giver en alternativ løsning på fugtproblemerne.

Hvorfor modarbejde naturlovene, når man kan udnytte dem til sin egen fordel?

I samarbejde med: http://fugtfakta.dk

Almindelige fugtproblemer

Og hvad de forvolder

Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Skimmelsvampesporer findes overalt i naturen og i indeklimaet. Er der fugtigt, kan skimmelsvampene begynde at vokse på fx fugtige byggematerialer og brede sig og frigive flere sporer.

Hvis fugtigheden overstiger 65 % vil der forekomme “saltudslag” på overfladen. Disse har karakter af et hvidt pulver. Selv i lokaler, hvor der er tørt kan der efter opsætning forekomme lette “saltudslag”.