Om Aqua Dry produktet

Hvorfor modarbejde naturlovene?

– Når man kan udnytte dem til sin egen fordel?

Under “Hvad er EOS?”, findes den mere tekniske beskrivelse af teknologien, men her vil vi forklare, hvordan vi har været i stand til at benytte teknologien og bruge den effektivt imod fugt problemer. På billedet til venstre ses spyddene der anbringes i væggen, hvorefter de bliver forbundet til kontrolenheden. Spyddene bliver efterfølgende dækket til.

Som det fremgår af billederne er resultaterne store. Med Aqua Dry forbedres livskvalitet og værdi af huset, vi fjerner de sundhedsskadelige fugte og indfører et sundt og venligt indeklima. Ingen gravning eller ødelæggelse af grund eller mur.

Vi hænger os meget i at vi ikke skal til at grave, da det ødelægger så meget, uden at garantere at det virker!

Denne illustration viser hvordan Aqua Dry fungerer.

Kort fortalt, boksen vender molekylerne i vandet, som befinder sig i væggen. Derefter vandrer vandet ud til det nærliggende jordspyd. Alle nyere huse i Danmark har jordspyd installeret ved bebyggelsen, dog er der enkelte bygninger, der ikke har et, men det er ikke et problem, det kan vi installere.

Når vandmolekylernes pol er vendt, bliver de magnetiske og vil automatisk søge efter deres modpol.