For og imod

Gravning

 • Gravning er omkostningsfuldt og kan være en voldsom proces.
 • Gravning kan være en langsommelig proces – også pga. efterfølgende reetablering.
 • Gravning kræver adgang med stort og tungt udstyr omkring huset.
 • Der er ingen garanti for et godt resultat med gravning.
 • Der er risiko for overrivning/ødelæggelse af nedgravede kabler.
 • Ved gravning må påregnes store omkostninger til reetablering af have- og fliseanlæg.

Aqua Dry Elektroosmose system

 • Aquadry forvolder ingen skade på miljøet.
 • Ingen brug af kemikalier.
 • Vores løsning er alt andet end sundhedsskadeligt, faktisk tværtimod.
 • Giver et godt indeklima.
 • Rummet/kælderen kan bruges.
 • Opstigende fugt fjernes.
 • Garanteret resultat.
 • Ultimativt er vores produkt den absolut bedste løsning til dine fugtproblemer og vi garanterer et fuldt tilfredsstillende resultat.

Det lyder godt alt sammen...

Men hvordan fungerer det så?