Elektroosmose

Aqua Dry

Elektroosmose system

Problem

– Dårligt indeklima
– Ødelagt murværk
– Saltudslag
– Afskallet maling
– Lugtgener
– Mug og skimmelsvamp
– Evt. allergi og astma
– Ubrugelig og fugtig kælder, der er dyr i drift.

Ønske

– Godt og sundt indeklima
– Øget energibesparelse
– Brugbar kælder (motionsrum, teenage/spillerum, gildesal)
– Evt. ombygning til bolig med mulighed for lejeindtægt
– Forøget husværdi
– Mest effektive og økonomiske løsning af problemet

Løsning

– Installation af Aqua Dry elektro osmose system (EOS)
– Bedste økonomiske alternativ
– Garanteret effekt
– Ingen opgravning af have/terrasse
– Ingen omkostninger til genopretning af haveanlæg
– Miljøvenligt uden brug af kemikalier