Som tilføjelse, og ikke mindst supplement, til vores fugtbeskyttelse har vi teamet op med danske Cotes, som laver affugtningsmaskiner.
Cotes er verdens-førende indenfor luftaffugtning og bestræber sig på at levere et energi- og miljøvenligt produkt, til alle slags opgaver.
Det gør at vi nu både kan stoppe grundopstigende fugt og mindske luftfugtigheden, permanent.

Hvordan det virker

Cotes’ adsorptionsaffugtere opnår deres virkning med to luftstrømme. Processen er selvforsynende og kræver kun lidt vedligeholdelse.

Proces luft – tørring af luftstrømmen

1. Den fugtholdige indgangsluft (procesluften) strømmer ind gennem kabinettets ene side og filtreres af et procesluftfilter.

2. Luften passerer herefter igennem en langsomt roterende rotor. Dens indre overflader er beklædt med vandsugende silika-krystaller, som tiltrækker de vandmolekyler, der passerer igennem. Når den fugtige luft passerer gennem rotoren, adsorberes vandmolekylerne og fæstnes i porerne på overfladen af silika-gelen.

3. Det betyder, at luften indeholder mindre fugt, når den forlader rotoren, end da den strømmede ind i den. Og fordi der frigøres energi til luften under adsorptionsprocessen, stiger temperaturen undervejs.

4. Procesluften styres af en procesventilator.

Regenereringsluft – tørring af rotoren med varmere luft

1. Den anden luftstrøm (regenereringsluften) filtreres i et regenereringsluftfilter og opvarmes af varmelegemer for at mindske den relative luftfugtighed.

2. På vej gennem rotoren fordamper den fugt, der tidligere blev adsorberet af silika-krystallerne på rotoren, på grund af varmen.

3. Den resulterende vanddamp forlader herefter affugteren i den udgående regenereringsluft.

4. Regenereringsluften styres af en regenereringsventilator.

Fugt i luftstrømmen — luftfugtighed — fanges i den langsomt drejende rotor. Rotoren består af en vaffelmønstret struktur fremstillet af glasfiber, med en meget stor overflade.

Overfladen er belagt med silika-gel. Silika-gel er fuld af millioner af små huller, som giver rotoren en endnu større overflade. 1 g silika-gel har en hygroskopisk overflade på ca. 800 m2.

Silika-gelen er perfekt til at tiltrække vandmolekyler og fanger på den måde den luftbårne fugt i rotoren.